Did you know that there is an english version of ptolemaia?  go to ptolemaia.com
FAQ

Vlastivědný věstník moravský roč. xxxii, č. 2, 1980

1980, VYDALA MUZEJNÍ A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST V BRNĚ V R.

Celkem nabídek: 0

nebylo nic nalezeno