Did you know that there is an english version of ptolemaia?  go to ptolemaia.com
FAQ

Vlastivědný sborník. Rok 1912-13. Seš.13 (48), Česká Třebová (1913)

Bělohlav, Josef / Irena Bělohlavová

Celkem nabídek: 1