Did you know that there is an english version of ptolemaia?  go to ptolemaia.com
FAQ

Velký česko - anglický slovník Unikum s mluvnicí, výslovností, vazbami a frazeologií. Se zvláštním zřetelem k obchodní a průmyslové korespondenci k tecnickému, obchodnímu, vojenskému, přírodopisnému, zemědělskému a sportovnímu názvosloví pro praktickou i studijní potřebu (1947)

OSIČKA, A./ POLDAUF I.

Celkem nabídek: 0

nebylo nic nalezeno