FAQ

Technické kreslení - sbírka příkladů a úloh z deskriptivní geometrie - učební text pro 2. ročník středních průmyslových škol strojnických (1980)

Švercl, Josef / Státní nakladatelství technické literatury

Celkem nabídek: 1