FAQ

Swatý Spogek lásky bratrů a sester bratrstwa pod weleslawném názwu neyswětěgssjho srdce Gežjssowa, pozůstáwagicj w každodennjch službách ke cti neyswětěgssjch Srdcj Gežjsse a Maryi, mimo růženeček, dennj časy a Litanye. Založen we farnjm kostele sw. Kateřiny w Ssleglu w Glackém hrabětstwj, w roku 1795. (mezi lety 1795 - 1820)

/ bez udání

Celkem nabídek: 0

nebylo nic nalezeno