Did you know that there is an english version of ptolemaia?  go to ptolemaia.com
FAQ

Staročeská bible drážďanská a olomoucká s částmi Bible litoměřicko-třeboňské = Biblia Palaeobohema Codicis Dresdensis ac Olomucensis cum Partibus Codicis Litomericensis-Trebonensis : kritické vyd. nejstaršího čes. překladu bible ze 14. století., Díl II. (1985)

/ Academia

Celkem nabídek: 0

nebylo nic nalezeno