Did you know that there is an english version of ptolemaia?  go to ptolemaia.com
FAQ

Slovník česko - polsko - srbocharvátský/ polsko - srbocharvátsko český/ srbocharvátsko - česko - polský s krátkým konversačním přehledem a stručnou polskou i srbocharvátskou mluvnicíCelkem nabídek: 1