Did you know that there is an english version of ptolemaia?  go to ptolemaia.com
FAQ

Slovník anglicko - český/ česko - anglický s připojenou výslovností všech anglických slov a se zvláštním zřetelem k anglickým rčením a vazbám, jakož i k potřebám obchodní korespondence (1950)

Procházka, Jindřich

Celkem nabídek: 1