FAQ

Rozmluvy Čecha s Němcem. Vhodný návod, aby se Čech rychle naučil jazyku německému (1923)

SCHULZ, F./ VOROVKA K./ HOLUB J.

Celkem nabídek: 1