Did you know that there is an english version of ptolemaia?  go to ptolemaia.com
FAQ

Praktický slovník česko - německý/ česko - německý frazeologický. Pro potřebu školní, obchodní i soukromou se zvláštním zřetelem na vazby hovorové a korespondenční, výrazy technické, právnické, lékařské a obchodní a se zřetelem na vazby, jež Čechu v němčině dělají potíže (1940)

Macht, Antonín

Celkem nabídek: 1