Did you know that there is an english version of ptolemaia?  go to ptolemaia.com
FAQ

Místní jména v Čechách (Jejich vznik, původní význam a změny), díl V. Dodatky k dílu Atonína Profouse (1960)

Svoboda Jan, Šmilauer Vladimír a další / Nakladatelství československé akademie věd

Celkem nabídek: 0

nebylo nic nalezeno