Did you know that there is an english version of ptolemaia?  go to ptolemaia.com
FAQ

Homo Předmostensis - fosilní člověk z Předmostí na Moravě. Sv. 2, Ostatní části kostrové / L'homme fossile de Předmostí en Moravie (Tchécoslovaquie) (1938)

Matiegka, Jindřich / česká akademie věd a umění

Celkem nabídek: 1