Did you know that there is an english version of ptolemaia?  go to ptolemaia.com
FAQ

Homo Předmostensis - Fosilní člověk z Předmostí na Moravě. I, Lebky / L'homme fossile de Předmostí en Moravie (Tchécoslovaquie) (1934)

Matiegka, Jindřich / česká akademie věd a umění

Celkem nabídek: 0

nebylo nic nalezeno