Did you know that there is an english version of ptolemaia?  go to ptolemaia.com
FAQ

Domácj lékař, aneb, Kniha o ssetřenj zdrawj, zwlásstě pro lid wenkowský, w njž se ukazuge, gak obyčegne nemoci snadně s lehkými léky, přede wssjm pak dobrým chowánjm obwráceny a léčeny býti mohau (1833)

/ České museum

Celkem nabídek: 0

nebylo nic nalezeno