FAQ

Centesimus annus, Encyklika Jana Pavla II. k stému výročí encykliky Rerum novarum z 1. května 1991 (1991)

JAN, PAVEL II.

Celkem nabídek: 1